POZVÁNKA (pdf)

 

Hlavní partneři

Partner

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás jménem programového výboru kongresu co nejsrdečněji pozvali k účasti na jubilejní X. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství „Polytrauma a komplikace v chirurgické péči“, který se koná ve dnech 6. – 7. září 2018. Mikulovský hotel Galant coby místo konání není třeba představovat.

Kongres je pořádán pod záštitou děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D. a ředitele Fakultní nemocnice Brno MUDr. Romana Krause, MBA. Garanci převzala Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP a Společnost soudního lékařství a toxikologie ČLS JEP.

Kongres je určen pro lékaře a sestry chirurgických oborů, urgentních příjmů, zdravotnických záchranných služeb, soudních lékařů a laborantů. Cílem kongresu je uspořádat vědeckou mezioborovou akci, která přinese účastníkům větší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci.

Spolu s programovým výborem věříme, že Vás tematické zaměření akce zaujme a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu kongresu.

                                    Těšíme se na setkání s Vámi

 

prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
prezident kongresu
přednosta
Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity